070-516 82 87 janna@ygreus.se

Information kring vårt Unghästtest den 11-12 juni 2022 på Halmstad Fältrittklubb.

De preliminära startlistorna till Unghästbedömningen den 11-12 juni 2022 ligger ute på Equipe.
Startlistorna uppdateras sista gången torsdagen den 9 juni 2022. Därefter kommer inga ändringar av starttider att ske.

Här hittar ni startlistorna på Equipe >>

Vi har även en ändring vad gäller exteriördomare.
Exteriördomare är Ulrika Jacobs.

Vi hälsar unghästar, deltagare, domare, ägare, uppfödare, funktionärer och publik varmt välkomna!

Anläggningsskissen för Unghästtestet hittar ni här >>