0000-000 00 info@hhf.se

Kontakt

 

Ordförande, Aja Blomberg Andersson, 070 3326960

V.ordförande, Ingemar Nilsson, 070 5926021

Sekreterare, Camilla Larsson, 073 1561954

V.sekreterare, Katarina Karlsson, 070 7858606

Övriga
Malena Bering, 070 6733586

Gustaf Johansson, 070 5110850

Monica  Müller, 073 9963460

Åsa Zetterquist, 073 9979014

Janna Ygreus, 070 5168287

 

Telefon

 

 

Öppettider
Adress
Mail